• Knieprothesen bij patiënten zonder een algemene verdoving
    15  januari  2019

    Het Knieteam van het Gents Orthopedisch Centrum (Dr. Byn, Dr. Vansintjan) plaatste 14 dagen geleden voor het eerst 5 knieprothesen bij patiënten zonder een algemene verdoving.

    In plaats van een algemene narcose werd geopteerd voor de combinatie van een ruggenprik en een Virtual-Reality Bril om te ontspannen tijdens de ingreep.

    Het gebruik van de VR-bril gaf een duidelijke daling van de hartslag en relaxatie bij de patiënten tijdens de operatie. De patiënten zelf waren ook zeer positief over het gebruik en het de ervaring met de VR-bril. Naast het comfort van de ervaring, vermijdt men op deze manier ook het gebruik van de narcotica van een algemene verdoving.

    Het eerste proefproject was alvast veelbelovend en we kijken uit naar de verdere evoluties en toepassingen van de Virtual Reality bril in onze orthopedische praktijk.